MicroCen Trans

MICROCEN TRANS je mladou a inovativní biotechnologickou společností. Zaměřuje se zejména na využití probiotik pro dermální aplikace. Klíčovou aktivitou je stabilizace probiotických kultur v kosmetických produktech. Dále se zabýváme vývojem a výrobou probiotik pro ovlivnění orálního mikrobiomu.

Disponujeme moderním technologickým zázemím a vysoce edukovaným vědeckým týmem. Hlavním posláním společnosti je aplikovaný výzkum v oblasti dermálního lidského mikrobiomu. Cílem našich aktivit je zavedení nových terapeutických postupů pro klienty s citlivou pokožkou a pacienty trpící atopickou dermatitidou a ekzémem. Zaměřujeme se také na vývoj stabilizovaných probiotických kultur pro deodoranty.

Zabýváme se výrobou a distribucí koncentrovaných probiotických kultur a dalších surovin pro kosmetické a potravinářské aplikace. V našem portfoliu naleznete více než 30 různých koncentrovaných lyofilizovaných stabilních probiotických kultur, které zákazníkům nabízíme v množstvích od 1kg výše.

 

Spolupracujeme s renomovanými českými i zahraničními pracovišti.

Mikrobiologický ústav AVČR

Masarykova Univerzita

Vysoké učení technické

Ekomilk a.s.

K2Pharm s.r.o.

AQM s.r.o.

Fide s.r.o.

 

Kontakt:

MicroCen Trans s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Mail: info@microcentrans.cz
Telefon: 731 193 016

PROJEKTY:

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu,

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj,

Název projektu: Ekologicky šetrný desinfekční preparát pro dekontaminaci infekčního textilu a prádla

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024959

Název projektu: Vývoj preparátu pro podpůrnou suplementaci probiotik pacientům s refluxem

Číslo projektu: FW10010127

Cílem projektu je vývoj probiotického doplňku stravy, který bude napomáhat zmírnění nežádoucích účinků standardní léčby refluxní choroby jícnu inhibitory protonové pumpy, jež vede k zásadnímu narušení mikrobiomu trávícího traktu a vzniku řady dalších zdravotních potíží. Produkt bude určen k suplementaci probiotik jedincům trpících refluxem s cílem minimalizovat dysbiotický stav v trávicím traktu způsobený vlastním onemocněním a/nebo vlivem farmakoterapie.

Hlavními výsledky projektu budou prototyp finálního produktu a ověřená technologie jeho výroby, chráněný užitným vzorem. Dílčími výsledky pak budou dva funkční vzorky, které budou sloužit pro další výzkum a vývoj.

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Název projektu: Nová generace mléčných nápojů a jejich alternativ s řízeným startem fermentace

Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000679

Cílem projektu je vyvinutí unikátních funkčních fermentovaných nápojů skládající se z mléčné složky (popřípadě alternativy mléka) a systému z vhodně zvolených enkapsulovaných probiotických kultur, které ve výsledku příznivě ovlivňují zdraví.

Hlavními výsledky projektu budou funkční vzorky finálních produktů a ověřená technologie plnění, chráněné užitným vzorem. Dílčími výsledky pak budou další funkční vzorky, které budou sloužit pro další výzkum a vývoj.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Automatizace procesu výroby individualizovaných probiotických preparátů pro humánní i veterinární medicínu

Číslo projektu: FX05030168_7944

Cílem projektu je vývoj protokolů pro výrobu individualizovaných probiotik pro specifické použití – dutina ústní, urogenitální trakt, kožní mikrobiom a mikrobiom psů včetně automatizace manuálního zpracování dat a digitalizace analyzačního reportu směrem ke koncovému zákazníkovi. Hlavními výsledky projektu budou procesní a produktové inovace.

Projekt je realizován v rámci programu The Country for the Future Ministerstva průmyslu a obchodu a spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci NEXT GENERATION EU.

Název projektu: Vývoj bezpečného preparátu pro potlačení endotoxemií u pacientů s chemoterapeutickou léčbou

Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0001022

Projekt si dává za cíl vyvinout nový probiotický doplněk stravy, který bude založen na unikátní technologii zpracování stabilizovaných probiotických kultur, která bude schopna zachovat pozitivní účinek probiotické bakterie, ale současně eliminovat riziko sepse, které probiotika mohou způsobit u imunosuprimovaných onkologických pacientů v průběhu chemoterapie a radioterapie.

Hlavními výsledky projektu bude funkční vzorek finálního produktu a ověřená technologie, chráněné užitným vzorem. Dílčími výsledky pak bude další funkční vzorek, který bude sloužit pro další výzkum a vývoj.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Je nám ctí, že můžeme být součástí centra NaCeBiVet.