MicroCen Trans

MICROCEN TRANS je mladou a inovativní biotechnologickou společností. Zaměřuje se zejména na využití probiotik pro dermální aplikace. Klíčovou aktivitou je stabilizace probiotických kultur v kosmetických produktech. Dále se zabýváme vývojem a výrobou probiotik pro ovlivnění orálního mikrobiomu.

Disponujeme moderním technologickým zázemím a vysoce edukovaným vědeckým týmem. Hlavním posláním společnosti je aplikovaný výzkum v oblasti dermálního lidského mikrobiomu. Cílem našich aktivit je zavedení nových terapeutických postupů pro klienty s citlivou pokožkou a pacienty trpící atopickou dermatitidou a ekzémem. Zaměřujeme se také na vývoj stabilizovaných probiotických kultur pro deodoranty.

Zabýváme se výrobou a distribucí koncentrovaných probiotických kultur a dalších surovin pro kosmetické a potravinářské aplikace. V našem portfoliu naleznete více než 30 různých koncentrovaných lyofilizovaných stabilních probiotických kultur, které zákazníkům nabízíme v množstvích od 1kg výše.

 

Spolupracujeme s renomovanými českými i zahraničními pracovišti.

Mikrobiologický ústav AVČR

Masarykova Univerzita

Vysoké učení technické

Ekomilk a.s.

K2Pharm s.r.o.

AQM s.r.o.

Fide s.r.o.

 

Kontakt:

MicroCen Trans s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Mail: info@microcentrans.cz
Telefon: 731 193 016

PROJEKTY:

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu,

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj,

Název projektu: Ekologicky šetrný desinfekční preparát pro dekontaminaci infekčního textilu a prádla

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024959

Název projektu: Vývoj preparátu pro podpůrnou suplementaci probiotik pacientům s refluxem

Číslo projektu: FW10010127

Cílem projektu je vývoj probiotického doplňku stravy, který bude napomáhat zmírnění nežádoucích účinků standardní léčby refluxní choroby jícnu inhibitory protonové pumpy, jež vede k zásadnímu narušení mikrobiomu trávícího traktu a vzniku řady dalších zdravotních potíží. Produkt bude určen k suplementaci probiotik jedincům trpících refluxem s cílem minimalizovat dysbiotický stav v trávicím traktu způsobený vlastním onemocněním a/nebo vlivem farmakoterapie.

Hlavními výsledky projektu budou prototyp finálního produktu a ověřená technologie jeho výroby, chráněný užitným vzorem. Dílčími výsledky pak budou dva funkční vzorky, které budou sloužit pro další výzkum a vývoj.

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Název projektu: Nová generace mléčných nápojů a jejich alternativ s řízeným startem fermentace

Číslo projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000679

Cílem projektu je vyvinutí unikátních funkčních fermentovaných nápojů skládající se z mléčné složky (popřípadě alternativy mléka) a systému z vhodně zvolených enkapsulovaných probiotických kultur, které ve výsledku příznivě ovlivňují zdraví.

Hlavními výsledky projektu budou funkční vzorky finálních produktů a ověřená technologie plnění, chráněné užitným vzorem. Dílčími výsledky pak budou další funkční vzorky, které budou sloužit pro další výzkum a vývoj.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Automatizace procesu výroby individualizovaných probiotických preparátů pro humánní i veterinární medicínu

Číslo projektu: FX05030168_7944

Cílem projektu je vývoj protokolů pro výrobu individualizovaných probiotik pro specifické použití – dutina ústní, urogenitální trakt, kožní mikrobiom a mikrobiom psů včetně automatizace manuálního zpracování dat a digitalizace analyzačního reportu směrem ke koncovému zákazníkovi. Hlavními výsledky projektu budou procesní a produktové inovace.

Projekt je realizován v rámci programu The Country for the Future Ministerstva průmyslu a obchodu a spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci NEXT GENERATION EU.

Je nám ctí, že můžeme být součástí centra NaCeBiVet.